Velferdsstat

Forskere betalt av DNB og Gjensidige vil sortere titusenvis av intetanende nordmenns diagnoser og sykdomshistorie for å finne flere svindlere. De forsikrer at opplysningene blir anonymisert. Datatilsynet avviser at det er mulig.

Mange voksne barn som hjelper foreldre sine opplever at det hemmer dem i arbeidslivet, viser ny forskning. Derfor mener forskere at vi må styrke hjemmetjenesten.

Det stilles stadig flere krav til de som får sykepenger, sosialhjelp og andre velferdsytelser. Dette skremmer en del bort fra trygd. Trygdeforskerne aner ikke hvor de blir av.

Ryktene går om norske kommuner. Er det virkelig sånn at det er lettere å få dispensasjon for noen enn for andre?