Velferdsstat

Forsker mener kommunene blir drevet til å opptre som syndebukk for statens politikk. 

Nordmenn har høy tillit til andre mennesker. Hvorfor det?

På ett område fikk soldatene fra majoritetsbefolkningen en annen oppfatning. På andre områder fortsatte de å mene det samme.