Vær og vind

I løpet av 50 år har elvene i Europa endret tidspunkt for når de kryper over breddene sine. Noen flommer tidligere, andre flommer senere.

Hetebølgen som har rammet store deler av Europa og har krevd flere menneskeliv og gjort skader for milliarder, er bare en forsmak på hva som er i vente.

Sør-Asia kan bli så fuktig og varmt at det innen 2100 vil være vanskelig å overleve der, med mindre den globale oppvarmingen dempes.

Skiftninger i værfenomenet El Niño har sammenheng med kolerautbredelsen i Afrika. Det er ny kunnskap som kan redde mange liv, mener forskere. 

Med superkamera kan forskerne forklare hvordan bakterier sprer seg fra bakken og opp i lufta.