Utviklingsstudier

«Det grønne skiftet»: Dette sier utviklingsforskeren

– Skal et grønt skifte være rettferdig og nyttig også for det brede lag av befolkningen i utviklingsland, er det viktig å studere ideene, motivene og drivkreftene bak.