Utenrikspolitikk

En ny bevegelse har inntatt Frankrike og ligger an til å bli enda sterkere etter valget nå på søndag. Forsker mener Emmanuel Macron vil forsøke å forsterke landets internasjonale rolle som en beskytter av liberale verdier. 

Holbergprisvinner og overhusmedlem Onora O'Neill sier meningsmålerne i den britiske valginnspurten er blitt et politisk våpen. De truer demokratiet, sier hun.

Opposisjonen støter resten av den russiske befolkningen fra seg ved å fremstille dem som late og dumme. De burde heller vektlegge de konkrete følgene av regimets politikk, mener forsker. 

På tross av håndfaste bevis på alvorlige forbrytelser i Syria fremstår det internasjonale systemet som maktesløst. Har ikke internasjonal strafferett lenger noen betydning? 

Selv om det ikke er vanskelig å skille de to kandidatene politisk, sliter mange franskmenn med å avgjøre hvem de liker minst dårlig, sier forsker Kjerstin Aukrust.