Universet

Støv fra skredet blåste ut i lysende jetstrøm, viser bilder fra romsonden Rosetta.

Forskeren forteller:

For å nå fram til en størst mulig presisjon  her på jorda må forskerne, så underlig det enn høres ut, hente inn signaler fra det ytre verdensrom.

Første spadetak er tatt for det som blir verdens kraftigste observatorium for å studere stråling fra rommet. Norge deltar, ihvertfall i startfasen.

Spørsmålet er grunnleggende for vår forståelse av verdensrommet, og forskere jakter stadig på svaret.

Fra NTNU

Tre kvinnelige mattegenier bidro til å sende den første amerikaneren i bane rundt jorda. Men fortsatt er det bare menn som har vært på månen.