Universet

Vi kan ikke se lyset med det blotte øye fra jorden, men det kan sees fra verdensrommet. Lyset hjelper forskerne med å måle temperaturen i atmosfæren over Arktis.

En vulkan på Mars har vært aktiv i to milliarder år, ifølge nye analyser av en meteoritt fra den røde planeten.

Spør en forsker:

Jorden bombarderes med meteoritter, men betyr det at planeten blir tyngre og tyngre, og har det noen betydning?