Universet

Den er mer enn 10 000 kilometer fra topp til bunn og står helt stille.

Månen er omtrent 4,51 milliarder år gammel, altså mellom 60 og 160 millioner år eldre enn vi trodde, konkluderer et amerikansk forskningsteam med.

Kan man forstå universet bedre om man justerer litt på Einsteins generelle relativitetsteori? Ny doktorgradsavhandling ser på mulige effekter av ulike gravitasjonsteorier.

Var det én kjempekollisjon eller mange små som skapte månen?

Her får du en kort oppsummering av romåret 2016 og de viktigste hendelsene fra Norsk romsenter.