Trening

Menn oppgir å være mer fysiske aktive enn det kvinner gjør. Men forskning viser at menn har lettere for å overdrive når de snakker om egen treningsinnsats.

Et høyere nivå av fysisk aktivitet beskytter ikke mot vektøkning, ifølge ny studie.

Kvardagsrehabilitering der dei eldre sjølve bestemmer måla for trening etter skade eller operasjon, kan vere eit betre og rimelegare tilbod enn tradisjonell behandling. 

Mange demente har lite muskler, mindre bevegelighet og dårlig kondisjon. Forskere etterlyser tilrettelagte treningsprogram.

Ein ny studie tyder på at du faktisk kan velje å oversjå dei skrikande musklane dine.