Trening

Riktig medisinering og tilrettelagte aktiviteter kan gi barn og unge med astma helsegevinst og glede av fysisk aktivitet. Det kommer frem i en ny doktoravhandling.

Maratonløpere ser ut til å få nyreskader som ligner på de man ser hos pasienter på intensivavdelingen. Men dansk overlege mener likevel ikke at maratonløp er usunt.

Spør en forsker:

På nettet kan vi lese advarsler mot å bruke vannflasker flere ganger. Men hva er sant, og hva er hysteri?