Terrorisme

Terror er væpnet propaganda og er sjelden eller aldri er en trussel mot stater, hevder professor.

Donald Trumps innreiseforbud for flyktninger og muslimer er ren idioti og vil høyst sannsynlig føre til mer ekstremisme, mener terrorforsker Magnus Ranstorp.