Teknologi

Forsker mener resultatene kan brukes til å hjelpe personer med alvorlige lammelser eller til å skape supersoldater.

Spranget fra undervisning som er skreddersydd din personlighetstype til politisk reklame som er spisset inn mot akkurat dine fordommer er ikke stort, i en verden hvor såkalte stordata skaper nye muligheter.

Norske gründere jakter på et nytt hjelpemiddel i kampen mot antibiotikaresistens. Svaret kan finnes i melk.

Fra NIBIO

De nye Sentinel-satellittene gir Norge flere og bedre bilder av både jord og skog. Dette kan gi økt matproduksjon, bedre utnyttelse av skogressursene og mindre forurensing.

3D-printede eggstokker har gjort mus i stand til å få unger. Oppfinnelsen kan på sikt hjelpe kreftrammede jenter med å komme i puberteten og få barn, sier forskere.