Teknologi

Men det finnes metoder for å gjøre undervisning til en fest med PowerPoint, mener forsker. Her får du tipsene.

Om tenåringene hadde begynt på skolen senere om morgenen, ville samfunnet tjent milliarder av kroner. Og ikke minst ville det hindret dødsulykker i trafikken.

Flest høytlønte barnefamilier i Oslo får billigere mat på bekostning av dem som er skeptiske til å avsløre forbruksvanene sine. Apper som gir rabatt, skaper nye forskjeller.

Ja, mener en forsker som er bekymret for konsekvensene av Facebook-vanene våre.