Teknologi

Hvor du sykler, hvor erfaren du er på sykkelen, men også hvor tung du er. Alt har betydning for hvor trygt det er å ha barn som bagasje.

I tillegg gikk gjennomsnittslønnen ned i områder med mange robotarbeidere.

Kjennskapen til personopplysningsloven blant IKT-ansvarlige i skolen er begrenset. Nytt nettsted skal bidra til å øke kunnskapene om personvern i skolen.
Bør du la bilen stå dagen derpå, selv om du blåser grønt i alkometeret?

- Har ikke gått ut over den akademiske friheten, forsikrer forsker.