Sykling

På to hjul tok 1800-tallets kvinner opp kampen mot datidens moral og kleskode.

Svenske forskere har brukt testdukker for å finne ut om slag mot hodet henger sammen med hva slags sykkel du bruker.

…og hva er det som får andre til å holde tråkket i gang langt ut i svangerskapet?

Hvor du sykler, hvor erfaren du er på sykkelen, men også hvor tung du er. Alt har betydning for hvor trygt det er å ha barn som bagasje.