Svangerskap

Det finnes mange grunner til at både kvinner og menn er ufrivillig barnløse. Men den teknologiske utviklingen de siste tiårene har gjort at flere og flere kan få egne barn.

Svangerskapsforgiftning kan være livstruende for både mor og barn. Nå har forskere funnet en genvariant hos fosteret som øker risikoen.

Kvinner ber om keisersnitt fordi de føler seg «innesperret i egen kropp», ifølge en gjennomgang av flere studier. En norsk forsker liker ikke formuleringen.

Barn som vokser opp i lavstatushjem har oftere dårlig helse. Nå viser en ny studie at mors immunforsvar kan være en del av årsaken.

…og hva er det som får andre til å holde tråkket i gang langt ut i svangerskapet?