Svalbard

Fossilet ble først oppdaget på Svalbard i 1962. 50 år senere ble det oppdaget i arkivene på Naturhistorisk museum. – Trolig en fugl eller liten dinosaur, sier forsker.

Jordas isdekke kan holde enorme lagre av klimagassen metan i sjakk. – Dette er en ny trussel vi må ta i betraktning når vi diskuterer isdekkets tilbaketrekning, mener forsker.

Isbjørnene på Svalbard ser ut til å klare seg bra til tross for skiftende isforhold. – Antallet har økt, melder norske forskere.

Plantene på Svalbard overlever selv om temperaturen øker med inntil to grader.

Havstrømmene bringer varmere vann og nye arter til Svalbards vestkyst. Ingen andre steder i Arktis kan forskerne så tidlig se resultatene av klimaendringene.