Svalbard

Men berggrunnen ved Longyearbyen er godt egnet til å lagre CO2 fra lokalt kraftverk.

13.5 2015 05:01

Mens de fleste av oss kan forvente å bli lurt første april, sørget sola og månen for en ekstra tidlig aprilspøk på Svalbard i år. Og den fungerte – millioner gikk fem på!

1.4 2015 10:00

Fjellrev er mer utsatt for miljøgifter i sultperioder enn når det er tilstrekkelig med mat.

16.11 2014 05:00
Færre i gruvene betyr utfordringer for økonomien på Svalbard. Fremdeles er det kullet som driver Norges nordligste utpost.
27.1 2014 05:00
Kortnebbgåsa øker i antall på Svalbards tundra, og et varmere klima kan forsterke problemet for den sårbare vegetasjonen.
4.9 2013 05:00