Stress

Psykiske helseplager blant ungdom kan i stor grad knyttes til skolen, viser en ny rapport. Jo mer skolepress de unge opplever, jo mer depressive symptomer har de.

Politi, helsepersonell og brannmannskap var godt trent på akutt- og katastrofesituasjoner. Derfor ble så få profesjonelle redningsarbeidere rammet av posttraumatisk stress etter terrorangrepet i 2011.

Jagerflygere, orienteringsløpere og fotballspillere fikk mindre stress og mer oppmerksomhet etter trening på mindfulness.