Spør en forsker

Spør en forsker:

Når idrettsstjerner vinner et poeng eller en kamp, markeres det ofte med en knyttet neve. Men hvorfor?

Spør en forsker:

Få ting er forbundet med så stor folkelig entusiasme som idrett. Men er det ren underholdning, eller tjener idrett et høyere formål?

Spør en forsker:

En advarsel mot å koke vannet i kjelen mer enn én gang florerer på sosiale medier. Men det er en myte, forteller forskere.

Spør en forsker:

Hvorfor ser det ut til å være grunnleggende menneskelig å være usikker på seg selv? Har ikke det vært en evolusjonær ulempe?

Spør en forsker:

Jorden bombarderes med meteoritter, men betyr det at planeten blir tyngre og tyngre, og har det noen betydning?