Spør en forsker

Spør en forsker:

FRA ARKIVET: Språkene våre er nært beslektet, men likevel forstår ofte ikke våre nærmeste naboer hva vi sier. Hvorfor er det sånn?

Spør en forsker:

Språkforsker Ruth Vatvedt Fjeld mener vi snart kan klare oss med ett eneste ord for en populær kommunikasjonskanal.

Fra arkivet
Spør en forsker:

Kan noe så enkelt som skikkelig varmt vann fjerne plagsom kløe på sekunder?

Spør en forsker:

Hvorfor brenner manetene oss?

Spør en forsker:

Har du en moralsk plikt til å hjelpe dem, og hjelper det å gi dem penger?