Spør en forsker

Spør en forsker:

På denne tiden feirer vi at Jesus ble født. Men hvilke beviser finnes for at han levde, vil en leser vite. Vi ser på de historiske kildene.

Spør en forsker:

Språkene våre er nært beslektet, men likevel forstår ofte ikke våre nærmeste naboer hva vi sier. Hvorfor er det sånn?

Spør en forsker:

Kan du like godt drikke øl når du vil slukke tørsten?

Spør en forsker:

Finsk er helt annerledes de andre nordiske språkene. Hvordan ble det sånn?  

Spør en forsker:

Vi sitter som regel når vi spiser. Men er det skadelig å stå og spise?