Podcast

Podcast:

Du lever et kuet liv i en autoritær stat gjennomsyret av korrupsjon. Hva kan du gjøre for å ta kontroll over din egen skjebne?

politikk og røvere
Podcast:

De aller fleste samfunnsvitenskapelige eksperimenter er gjort på hvite, utdannede folk fra rike, demokratiske land. Det er de samme menneskene som har problemer med å se hvilken av de to horisontale linjene som er lengst.

Podcast:

Vi kan overskride de naturgitte begrensingene våre ved å spise smartpiller og bruke VR-briller. Men hva slags samfunn får vi da? spør filosof i denne podcasten. 

Podcast:

Forskarar har nettopp undersøkt forbrukarane sitt syn på genetisk modifisert mat. Høyr kva dei meiner i denne podcasten.

Podcast:

Hvordan kan du forberede deg til framtidas arbeidsliv? I denne podcasten gir to eksperter sine råd til både kommende og eksisterende arbeidstakere.