Multimedia

Om maur og mennesker – del 3
Multimedia:

I 1814 ble Grunnloven vedtatt på Eidsvoll. Denne loven beskrev hvordan det norske samfunnet skulle fungere. Grunnloven ble skrevet og vedtatt av menn. Maurtua har også sine uskrevne lover, men er et kvinnesamfunn.

Multimedia:VIDEO: Satellitten Cubestar er laget av norske studenter. Den skal overvåke elektronskyer som forstyrrer navigasjon og radiomottaking.
Om maur og mennesker – del 4
Multimedia:

På slutten av 1800-tallet kom de første telefonene til Norge. Nå kunne mennesker snakke sammen over store avstander. Maur snakker på andre måter.

Multimedia:

VIDEO: Bellonas Martin Hviid Nielsen holder i rattet. Forskning.nos Arnfinn Christensen holder i kamera. Begge får svingt seg.

Om maur og mennesker – del 5
Multimedia:

På begynnelsen av 1900-tallet ble arbeiderbevegelsen mektig. Noen har sammenlignet maursamfunnet med det sosialistiske idealet.