Forskeren forteller

Forskeren forteller:

Barn er vant til å lese om og se forskere som er opptatt om ting som ligger langt unna deres egen hverdag.

Forskeren forteller:

Selv om vi vet mye om blodet vårt, er det fortsatt flere mysterier igjen å utforske.

Forskeren forteller:

Mens storskredet fra Mannen i Romsdal lar vente på seg, fraristes fjellet en gammel hemmelighet.

Forskeren forteller:

Potetene som blir servert på norske kantiner og pleiehjem er trolig sunnere enn dem du koker selv.

Forskeren forteller:

Både ordførere og rådmenn er enige om at en av ordførerens viktigste oppgaver foregår utenfor kommunen.