Forskeren forteller

Forskeren forteller:

Akkurat nå diskuterer verdens land hvordan vi skal håndtere teknologien som kan endre livene våre for alltid.

Forskeren forteller:

Slik gikk det da forskerne undersøkte hva som skulle til for å få kontorarbeidere og skoleungdommer til å spise sunne, norske råvarer

Forskeren forteller:

Er det mulig å få tilgivelse for at verdenssamfunnet bruker 80 prosent av all antibiotika som dyrefôr, noe som har bidratt til at våre barnebarn vil arve virkeløse antibiotika?

Forskeren forteller:

Nesten ingen av tilleggsbehandlingene som tilbys av over 200 britiske fruktbarhetsklinikker har noe for seg. Lignende behandlinger tilbys også i Norge.

Forskeren forteller:

Slik kan det å nemne namnet på to grunnstoff vera ein dødstrussel.