Forskeren forteller

Forskeren forteller:

For å nå fram til en størst mulig presisjon  her på jorda må forskerne, så underlig det enn høres ut, hente inn signaler fra det ytre verdensrom.

Forskeren forteller:

Språkprofessor Gunnstein Akselberg mener kvinner sier «tisse» og menn sier «pisse», men er det sant?

Forskeren forteller:

Et nytt verktøy gjør det mulig å regne ut hva vi bør gjøre hvis det skjer en ny oljeulykke i Oslofjorden.

klima
Forskeren forteller:

Kjempesmå bakterier som gjør en viktig jobb er i ferd med å bevege seg nordover.

Forskeren forteller:

Ein gamal medisin kan auke effekten av strålebehandling på hjernekreft.