Forskeren forteller

Forskeren forteller:

Det som lever inne i tarmen din kan påvirke alt fra fedme og irritabel tarmsyndrom til kronisk utmattelse.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Forskeren forteller:

De nye syntetiske psykoaktive stoffene kan være farligere enn tradisjonelle rusmidler. 

Forskeren forteller:Noen skriblet i et spansk manuskript. Mange hundreår etterpå tok Kristin Hagemann doktorgraden på manuskriptet. Her forteller hun om sitt arbeid.
Forskeren forteller:

Ribbe og pinnekjøtt har sin opprinnelse i samme stykke på to ulike husdyrarter, men der stopper likheten. Historiene til de to kjente julerettene er helt forskjellige. En av dem går svært langt tilbake i tid.