Forskeren forteller

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Forskeren forteller:

Potetene som blir servert på norske kantiner og pleiehjem er trolig sunnere enn dem du koker selv.

Forskeren forteller:

Språkprofessor Gunnstein Akselberg mener kvinner sier «tisse» og menn sier «pisse», men er det sant?

klima
Forskeren forteller:

Kjempesmå bakterier som gjør en viktig jobb er i ferd med å bevege seg nordover.

Forskeren forteller:

Det er viktig å se nøye på all bruk av antibiotika og antibiotikaresistensgener som ikke er strengt nødvendig.