Forskeren forteller

Forskeren forteller:

Potetene som blir servert på norske kantiner og pleiehjem er trolig sunnere enn dem du koker selv.

Forskeren forteller:

Både ordførere og rådmenn er enige om at en av ordførerens viktigste oppgaver foregår utenfor kommunen.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Forskeren forteller:

For å nå fram til en størst mulig presisjon  her på jorda må forskerne, så underlig det enn høres ut, hente inn signaler fra det ytre verdensrom.

Forskeren forteller:

Språkprofessor Gunnstein Akselberg mener kvinner sier «tisse» og menn sier «pisse», men er det sant?