Forskeren forteller

Forskeren forteller:

Masseutvandringen førte ikke til sosial dumping eller hjerneflukt fra Trøndelag.

Forskeren forteller:

Dette vet vi, og dette vet vi ikke om avføring som terapi.

Forskeren forteller:

Mange sykdommer kan henge sammen med ubalanse i tarmens mikroorganismer.

Forskeren forteller:

Det som lever inne i tarmen din kan påvirke alt fra fedme og irritabel tarmsyndrom til kronisk utmattelse.

Forskeren forteller:

Et gatekunstverk kan ha like stor betydning som et fredet kulturminne.