Forskeren forteller

Forskeren forteller:

Vi bør ta større hensyn til at et par fortsatt er kjærester, selv om en av dem utvikler demens og må bo på sykehjem.

Forskeren forteller:

Det er grunn til å tro at mange nordmenn bør justere vurderingen av egne engelskferdigheter.

Forskeren forteller:

Havforskerne har fått ny kunnskap som kan bidra til bedre forvaltning av sildebestanden.

Forskeren forteller:

Berggrunnen forteller en tre milliarder år lang historie om hvordan landet vårt er blitt til.

Forskeren forteller:

Pasientene er fornøyde med å bli lagt inn på kommunale døgnenheter i stedet for sykehus. Fastlegene er mer skeptiske.