Norge fikk 26 400 flere innvandrere i 2016. Til sammen er vi nå 5252 000 innbyggere her i landet.

Én av seks i Norge har innvandrerbakgrunn

Norge fikk 26 400 flere innvandrere i 2016. Folk fra Afrika og Asia sto for 93 prosent av veksten. Til sammen har 16,8 prosent i Norge innvandrerbakgrunn i dag.

2.3 2017 09:13

Blant de til sammen 884 000 personene i Norge med innvandrerbakgrunn har 46 prosent i bakgrunn fra land i Asia og Afrika. 43 prosent er fra EU og EØS-området og andre vestlige land. Det viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag.

Økningen i innvandrerbefolkningen i fjor var på 3,8 prosent, og det er den laveste prosentvise tilveksten siden 2002. Folketallet samlet økte med 0,9 prosent.

SSB definerer personer innvandrerbakgrunn som folk som enten har innvandret selv, eller barn av to innvandrere. Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen ved årsskiftet. Deres norskfødte barn utgjorde 3 prosent av befolkningen.

Det er flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo – både i antall og prosent av folketallet. Oslo hadde 219 000 innbyggere med innvandrerbakgrunn ved årsskiftet, det er 33 prosent av folketallet. Av andre store byer peker Drammen seg ut, der folk med innvandrerbakgrunn utgjør 28 prosent av befolkningen i kommunen.

Personer født i Norge av to norskfødte foreldre og fire utenlandsfødte foreldre defineres ikke som personer med innvandrerbakgrunn av SSB. Denne gruppen utgjorde per 1. januar 2017 nøyaktig 1013 personer. Bare 13 av disse har fylt 18 år og 70 prosent er yngre enn seks år. Folk i denne gruppen har i hovedsak besteforeldre som innvandret til Norge på 70-tallet. Over halvparten har bakgrunn fra Pakistan. Andre store land er Tyrkia og Marokko.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Oslo universitetssykehus

Forskere ved Oslo Universitetssykehus vil automatisere jobben som gjøres av legespesialister i dag. – Flere pasienter vil få mer treffsikker behandling, mener prosjektleder Håvard E. Danielsen.

SINTEF

Renere vedfyring kutter helsekostnader og gir miljøgevinst, ifølge ny rapport.

Nordlandsforskning

Unge lovbrytere risikerer å vente i over ett år før oppfølgingen av dem starter.

Saker fra våre eiere

Havforskningsinstituttet

Det er konklusjonen etter at forskarar har gått gjennom all tilgjengeleg kunnskap om temaet.

Universitetet i Stavanger

Frykt for ryktespredning hindrer mange unge i å søke hjelp for mentale problemer.

NIBIO

De er knøttsmå og blir ofte uglesett, men ikke alle er farlige for miljøet.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Bak den uskyldige betegnelsen wavelets – små bølger – skjuler det seg komplisert matematikk som kan anvendes på en rekke områder. Den franske matematikeren Yves Meyer får Abelprisen 2017.