Språk

norsk romani

Frykten for myndighetene gjorde norsk romani til et hemmelig språk for taterne. Hemmelighold og uenigheter i romanimiljøet i dag kan gjøre det vanskelig å bevare språket, mener forsker.

Videoopptak avdekker måten politet snakker med folk på. De viser at betjenter bruker færre høflige ord i samtaler med svarte enn med hvite.

Forskeren forteller:

Det er grunn til å tro at mange nordmenn bør justere vurderingen av egne engelskferdigheter.

Takka vere norske forskarar er ei ny database med engelske mellomaldertekstar tilgjengeleg for forskarar over heile verda. Tekstane fortel historia om det engelske språket.

Hvorfor lærer ikke bare utenlandske bygningsarbeidere seg norsk? En språkforsker har funnet noen forklaringer.