Språk

Fra Statped

Tegnspråk ligner mer på kinesisk enn på norsk. Det betyr at de som bruker begge, må forholde seg til to svært forskjellige språk. Hvordan påvirker det hjernen?

Appen fikk elevene til å bruke språket både i og utenfor klasserommet. 

Forsker frykter at barn med autisme isolerer seg hvis de ikke forstår metaforer og ironi.

Bokmålsbrukere tenker for komplisert når de skriver nynorsk, mener professor i nordisk språk.