Språk

Jo knappere blodgjennomstrømmingen var, dess mer stammet personene, ifølge ny studie.

Bavian-grynting og paringsrop kan inneholde hemmeligheter om menneskets språkutvikling, ifølge ny studie.

Engelsklærere og norsklærere bør samarbeide mer om elevenes leseferdigheter, mener forsker. 

Når barn synger, lærer de språk. Men riktig tempo og toneleie er viktig for at de skal klare å synge med.