Språk

Når hjernen ikke hviler om natten, men fyrer av kraftig epileptisk aktivitet, kan barna få språkvansker. 

Spør en forsker:

Språkforsker Ruth Vatvedt Fjeld mener vi snart kan klare oss med ett eneste ord for en populær kommunikasjonskanal.

Mange har fått grønne streker når de skriver i Word, men få kjenner historien bak det norske grammatikkverktøyet. 

Fra Statped

Det finst tallause kirurgiske metodar for å lukke medfødde spalter i leppe, kjeve og gane. No har forskarar undersøkt kva val av metode har å seie for barnas tale og utsjånad.

Podcast:

Stadig hører vi begreper som ekstremisme, islamisme og parallellsamfunn, men forstår vi egentlig hva disse ordene betyr? I denne podcasten forklarer en språkforsker hva begrepene innebærer.