Sosiologi

Familiens gamle penger gjør ikke bare livet mer materielt behagelig for etterkommerne. Nå viser det seg at besteforeldres formue også påvirker barnebarnas karakterer. 

Før tjente nesten alle amerikanere mer enn foreldrene. Det gjelder bare halvparten nå.

Festivalgjengerne blir revet med av den gode stemningen. Men hva består den egentlig av?