Sosiologi

Å ha en søster eller en bror kan bidra til at du får bedre inntekt når du blir voksen. At foreldrene dine skiller seg får ingen økonomisk betydning for deg.

– En grenseløs prosess, mener forskere.

I 1930 var det vanskelig for folk flest å gjøre klassereiser i Norge. Men innen 1950 ble vi verdensledende på sosial mobilitet. Hva skjedde?