Sosialantropologi

De som bruker mye tid på dataspill, får med seg bedre engelsk ordforråd på kjøpet.
Marinejegere må være lagspillere og snakke godt sammen. Om kommunikasjonen ikke flyter, kan det ta liv.
Den karismatiske baptistleiaren Paul Schäfer tok etter andre verdskrigen med seg meinigheta si til Chile for å byggje eit draumesamfunn. Les korleis dette vart eit mareritt.