Sosialantropologi

Marinejegere må være lagspillere og snakke godt sammen. Om kommunikasjonen ikke flyter, kan det ta liv.
Den karismatiske baptistleiaren Paul Schäfer tok etter andre verdskrigen med seg meinigheta si til Chile for å byggje eit draumesamfunn. Les korleis dette vart eit mareritt.
Når ungdom får lage film om problemene sine, fungerer det ofte bedre enn tradisjonell samtaleterapi, viser studie.