Sosialantropologi

Du som er hytteeier kan bli med på forskning når biografien om norske hytter for første gang skal skrives.  

Forskere mener å ha funnet tegn på moderne atferd allerede for 750 000 år siden. Dette er en halv million år tidligere enn antatt.
Å ha en jobb er ikke nødvendigvis den beste veien til integrering for innvandrerkvinner.