Smertelindring

Små barn føler smerte i like stor grad som voksne. Men fordi de ikke kan uttrykke hva de føler, får de ofte ikke tilstrekkelig smertelindring, mener forskere. 

små barn og smerte

Barn som er født for tidlig blir utsatt for mye smerte og stress i sine første leveuker. Kroppskontakt med foreldre er god smertelindring, viser forskning. Men norske sykehus har ikke plass til mor og far.

En grundig norsk studie viser at manipulasjonsbehandling utført av en kiropraktor hjalp mot migrene. Men liksom-behandling hadde like god effekt.

Statens legemiddelverk frarådet i 2013 å gi smertestillende medisiner til barn. Etter dette har foreskrivingen av slike medisiner gått ned. 

Ryggen er robust, og du bør bruke den. Dette korte budskapet får mange ryggpasienter fra legen sin i dag. Men er det nok?