Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kan konstatere at majoriteten av norske studenter er fornøyd med studenttilværelsen.

Politistudenter mest fornøyd med studiene

For andre år på rad er Norges politistudenter mest fornøyd med kvaliteten på egen utdanning, viser en ny kartlegging.

6.2 2017 10:29

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som måler opplevd studiekvalitet blant norske studenter. Rapporten gis ut av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.  

77 prosent av studentene svarer at de er tilfreds eller svært tilfreds med studieprogrammet. På en fornøydhetsskala fra 1 til 5 kommer politistudentene best ut med et snitt på 4,7. Femårig grunnskoleutdanning har lavest gjennomsnittlig tilfredshet med 3,5. Det nasjonale gjennomsnittet ligger på 4,1.

– Norske studenter er gjennomsnittlig alt i alt veldig godt fornøyde. Det er gledelig, men Studiebarometeret avdekker også at det er store forskjeller mellom de ulike studieprogrammene.

– Jeg oppfordrer institusjonene til å sammenligne studieprogrammer på tvers og snakke sammen om hvilke tiltak som fungerer. På den måten kan man lære av hverandre, få til forbedringer og gi studentene den utdanningen både de og samfunnet forventer, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Liten internasjonal erfaring 

 I årets utgave av kartleggingen er studentene spurt om omfanget av internasjonalisering ved studieprogrammet deres. Resultatene viser at elevene har lite erfaring med bruk av engelsk i undervisningen. Studentene føler også at informasjon om utvekslingsmuligheter er for dårlig, samt at de selv har lite erfaring med internasjonale studenter. 

Digitale verktøy er også et nytt tema i undersøkelsen. Her svarer de fleste at digitale verktøy gir frihet til å studere hvor og når man vil samt at det bidrar med nye måter å lære på. Studentene er derimot ikke samstemte i hvorvidt det bidrar til motivasjonen eller å heve studiekvaliteten. 

Antall studietimer øker 

Heltidsstudentene bruker i gjennomsnitt 35,5 timer i uka på studier, en liten økning fra 35,1 året før. Mest tid av alle bruker studentene innen odontologi (49,7), fulgt av fagfeltene arkitektur, politi, medisin og kunst. Studenter som bruker færrest timer er innen fagfeltene sosiologi (24,7). Antropologi og pedagogikk, språk, og historisk-filosofiske fag følger på plassene etter. 

Nesten 29 000 studenter deltok da Studiebarometeret ble gjennomført for fjerde gang i fjor høst.

Annonse

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.