Skole og utdanning

Men det er en kjensgjerning at bydelen de unge vokser opp i, har noe å si for hvilke utdanningsvalg de tar senere i livet.

Under tellekanten:

Professor Unni Vere Midthassel har viet karrieren sin til å finne ut av hvordan skoler blir bedre. Hun mener lærere må få trene seg på å jobbe annerledes.

Regjeringen vil også lovfeste tidlig innsats i skolen.