Skole og utdanning

Det er store forskjeller mellom landets skoler når gjelder hvor mye de klarer å løfte elevene. På det meste utgjør forskjellene ett til to skoleår med læring.

En kvinnelig forskers årelange kamp for å få saken sin gjenopptatt, endte i nytt tap i Forskningsetisk utvalg. Nå mener hun det er behov for en ekstern gransking, men UiO-ledelsen sier nei.

De dårlige leseferdighetene gjør at de ikke greier å lese og forstå tekster som har med egen helse å gjøre.

Friske kyr gir mer penger i kassa. Kenyanske storfeeiere bruker overskuddet blant annet på utdanning til døtrene sine.

Forskarar vil at elevane skal jobbe slik som naturvitarar gjer. Dei skal utvikle hypotesar, finna informasjon frå tekstar og observasjonar og diskutere seg imellom.