Skole og utdanning

Mange flere elever får spesialundervisning nå enn før. Det skyldes økt fokus på tester og resultater, mener norske lærere.

Allerede i 10. klasse må mange ungdommer bestemme seg for hva de skal bli. Da er det ikke lett å velge utradisjonelt. 

Båtliv med bestefar kan påvirke utdanningsvalg like mye som kjønn, ifølge forsker Marianne Løken. Hun er kritisk til kjønnsstereotype realfagskampanjer.