Skog

Fra NIBIO

Skogens årlige tilvekst er doblet siden 1920-tallet. Nå har Norge en samlet tømmerverdi på over 220 milliarder kroner.

Biodrivstoff laget av soya og mais er omstridt. Nå har forskere ved NMBU i Ås utviklet det som kan bli en langt rimeligere måte å lage biodrivstoff til biler på.

Fra NIBIO

Blåbæra trives best i skog med både små og store trær som ikke står altfor tett, ifølge skogforsker.

Forskere mener tiltaket betaler dobbelt så mye tilbake i det store klimaregnskapet.

Fra NIBIO

– Dersom du bruker riktig mengde på riktig type skog, vil gjødsling være både miljøvennlig og lønnsomt, sier skogforsker.