Seksualitet

Noen kvinner slapp billigere unna i Hitlers Tyskland.

Fleire lesbiske og homofile muslimar lever ikkje ut legninga si, sjølv om dei bur i Vesten. Trass i at vestlege land er meir opne enn før, vart mange diskriminert både på grunn av legning og tru.

evolusjon

Damer liker menn med symmetriske trekk og bred hake, fordi et slikt ansikt forteller at fyren har god helse. Eller har han egentlig det?