Seksualitet

Fleire lesbiske og homofile muslimar lever ikkje ut legninga si, sjølv om dei bur i Vesten. Trass i at vestlege land er meir opne enn før, vart mange diskriminert både på grunn av legning og tru.

evolusjon

Damer liker menn med symmetriske trekk og bred hake, fordi et slikt ansikt forteller at fyren har god helse. Eller har han egentlig det?

Nordmenn mener det beste for barn er å ha engasjerte og vanlige foreldre. Men hva som er barns beste varierer veldig, mener forsker.

Pillen kan beskytte mot hiv, men ikke alle vil ha den. PrEP blir sett på som like umoralsk som p-pillen ble da den kom, hevder lege.

Flest likekjønnede som gifter seg er kvinner. Samtidig skiller lesbiske seg oftere enn både homofile og heterofile.