Samfunnsøkonomi

politikk og røvere
Podcast:

Når det begynner å gå dårlig i et romantisk forhold, en bedrift, et politisk parti, eller til og med et land, står du overfor tre valg. Skal du stikke av, klage på tingenes tilstand, eller være lojal?

Selv den femtedelen av husholdningene med godt voksne i Norge som har aller lavest inntekt, er nå gode for rundt to millioner kroner hver.

Barn i familier med dårlig råd har færre venner og trives dårligere på skolen, viser en fersk studie. 

Vil du leie ut boligen din på Airbnb er beskjedenhet ulønnsomt. Bilder av rommene og gode tilbakemeldinger fra kunder er ikke nok. Du får nemlig færre leietakere uten et godt portrett av deg selv.

Norges Bank setter nå mer lit til at arbeidsledigheten er høyere enn Nav hevder. I det siste har tallene mellom SSB og Nav spriket mer enn vanlig, men sentralbanken vet ikke hva avviket skyldes. – Urovekkende, mener sjefanalytiker i Nordea Markets.