Samfunnsøkonomi

Å bygge motorvei i Norge koster omtrent det samme som i Sverige og Danmark, hevder Statens vegvesen. Stikk i strid med hva både forskere, politikere og medier har fortalt oss.

Fra NTNU

Stort kulturelt og etnisk mangfold kan bidra til mer demokratiske samfunn med bedre økonomisk styring, ifølge ny studie fra NTNU.

Barn som har oddsene mot seg, slet enda mer hvis de trodde samfunnet var rettferdig.

Sjansen for å få napp om du søker jobb faller kraftig fra 40-årsalderen, selv om de har identiske meritter som yngre, viser en svensk studie.

Inntekt kan være mer enn bare penger fra lønn og trygd. Omfanget av offentlige tjenester har økt sterkt de siste tiårene. Dette bør regnes inn i folks økonomi, foreslår forsker.