Samfunnsmedisin

Folk nederst på den sosioøkonomiske stigen har i snitt to år kortere forventet levealder, ifølge en studie. Lav status utgjør dermed større risiko enn overvekt.

For et drøyt år siden skrev to amerikanske samfunnsøkonomer en oppsiktsvekkende forskningsartikkel om noe ingen hadde oppdaget før. 

Om du er ansatt i det offentlige eller det private har ikke så mye å si for sykefraværet ditt. Det handler mer om hvem du er og hvilke arbeidsoppgaver du har.

Det oljesvarte Midtausten har begynt å tenke grønt. Det kan på sikt gjere regionen sine autoritære regime meir demokratiske, ifølgje forskar Brynjar Lia.