Samfunnskunnskap

Landet har verdens eldste befolkning. Overraskende mange stjeler og begår andre forbrytelser på sine eldre dager.

økonomi

Tar historieskrivere feil om de forteller oss at det var under Arbeiderparti-årene på 1950-tallet at det norske likhetssamfunnet ble skapt?