Samfunnsgeografi

Barnefamilier vil gjerne bo i småhus med plen og bosetter seg derfor i utkanten av byene. Men det er ikke slik myndighetene vil at byene skal vokse framover, ifølge forsker.

Planter lager større frø, fugler synger høyere og fisker blir mindre av vekst. Alt fordi stadig flere mennesker bor i byer.

Unge på Tøyen i Oslo savner steder å være utendørs der de bor. Det er kamp om plassen i et trangt byrom og de havner i konflikt med naboene. Men ungdommene er også flinke til å finne fristeder i nærmiljøet.