Samfunnsgeografi

Planter lager større frø, fugler synger høyere og fisker blir mindre av vekst. Alt fordi stadig flere mennesker bor i byer.

Unge på Tøyen i Oslo savner steder å være utendørs der de bor. Det er kamp om plassen i et trangt byrom og de havner i konflikt med naboene. Men ungdommene er også flinke til å finne fristeder i nærmiljøet.

Forskeren forteller:

Vi blir stadig pepret med budskapet om at all norsk vekst finner sted i de store byene. Det er ikke sant.

Det hjelper lite med verdens beste kollektivtilbud, hvis folk ikke går til holdeplassen.