Samfunnsgeografi

Men det er en kjensgjerning at bydelen de unge vokser opp i, har noe å si for hvilke utdanningsvalg de tar senere i livet.

I etterkrigsårene var nye boliger viktig for norske kommuner. De siste 25 årene er boligbyggingen nesten kun blitt overlatt til markedskreftene. Det merker både unge og eldre.