Samfunn

Regjeringen vil også lovfeste tidlig innsats i skolen.

Norge er ikke lykkelig på grunn av oljen, men til tross for den, heter det i ny rapport, som rangerer Norge som verdens lykkeligste land.

På ett område fikk soldatene fra majoritetsbefolkningen en annen oppfatning. På andre områder fortsatte de å mene det samme.