Samfunn

Ungdom mellom 13 og 19 år som har opplevd mobbing, ensomhet, angst og depresjon har opp til fire ganger høyere risiko for alvorlig selvskading senere i livet, sammenlignet med andre ungdommer.

Lys som endrer farge i løpet av dagen reduserer symptomer på depresjon hos pasienter som er innlagt etter blodpropp i hjernen, ifølge dansk forsker.

Vidkun Quisling vervet frontkjempere mot Sovjet under andre verdenskrig. Men 20 år tidligere mente han at kommunismen var nødvendig, ifølge historiker.

ulikhet i norge

Selv om det er like mange som får kreft i de to delene av byen, er det ikke tilfeldig hvem som dør.

Arbeidsinnvandrarar treng språkopplæring og betre informasjon frå kommunane, meiner forskar Grete Netteland.