Samfunn

små barn og smerte

Barn som er født for tidlig blir utsatt for mye smerte og stress i sine første leveuker. Kroppskontakt med foreldre er god smertelindring, viser forskning. Men norske sykehus har ikke plass til mor og far.

Et enormt isflak, større enn Akershus fylke, har løsnet fra kysten av Antarktis.

Hva motiverer mennesker til å være sjenerøse? Sosialøkonomer, psykologer og filosofer har grublet over spørsmålet i flere hundre år.

Spør en forsker:

Det finnes mange fortellinger om eldre mennesker som mister livslysten og dør kort tid etter. Er viljens kraft virkelig så sterk?

Problemet er ikke at kvinner har lavere smerteterskel, de tenker bare mer på konsekvensene.