Samfunn

De dårlige leseferdighetene gjør at de ikke greier å lese og forstå tekster som har med egen helse å gjøre.

Har vi for mange eller for få rettigheter? Rettigheter kan være et uttrykk for politiske prioriteringer og verdivalg, mener forskere.

Nordmenn lar ikke svekket kjøpekraft gå ut over utfartstrangen. Hver husstand regner med å bruke nesten 42 000 i snitt på ferie i 2017. Det er bare litt mindre enn i fjor. Over seks av ti velger å dra utenlands.