Samfunn

Gjennom mange hundre år forsøkte det norske samfunnet å stanse forbryteres vei til Paradiset.

Forskere har undersøkt hva du som forelder kan gjøre for å hjelpe barnet til å bli flinkere til å lese.

Barn helt ned til 16 måneder kan oppfatte signaler som skiller vås fra liksomlek.