Samfunn

Hverdagen vår er full av lyder. Det er på tide å lytte til stillheten, mener forsker.