Samfunn

ulikhet

Forskere mener at det er mulig å forutsi ganske sikkert hvor mye vi vil koste samfunnet allerede når vi er treåringer.