Samfunn

Det er nå rekordhøy vaksinasjonsdekning blant toåringer. Men tre fylker har for få fullvaksinerte barn mot meslinger, røde hunder og kusma. Flere land i Europa har nå meslingutbrudd.  

Nytt forsøk viser at vi ikke vil forstyrre maktbalansen i samfunnet.

starmus i trondheim

Tilskuere forlot salen da Chris Pissarides sa at han stolte mer på stemmen til en mann. Til forskning.no sier han at han prøvde seg på en vits.