Saken er produsert og finansiert av Handelshøyskolen BI - Les mer

Velmente tiltak kan gi dårlige resultater

Gode og velmente personaltiltak kan svekke de ansattes arbeidsprestasjoner dersom relasjonen mellom de ansatte og organisasjonen er dårlig, hevder BI-professor Bård Kuvaas på bakgrunn av en fersk studie.
1.10 2007 05:00

Godt klima, eller gode relasjoner mellom de ansatte og organisasjonen, er avgjørende for at utviklende og støttende personaltiltak som opplæring, karriereutvikling og prestasjonsledelse skal forbedre de ansattes prestasjoner.

Det hevder Bård Kuvaas, som er professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI. Han er særlig opptatt av å studere effektene av Human Resources (HR), som er ledelse av de menneskelige ressursene i en organisasjon.

Han har gjennomført en omfattende studie blant 593 ansatte i 64 sparebanker for å studere i hvilken grad organisasjonsklima påvirker sammenhengen mellom personaltiltak og de ansattes prestasjoner.

Resultatene er publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Journal of Management Studies.


“BI-professor Bård Kuvaas forsker på effektene av ulike personaltiltak.”

- Gode relasjoner mellom ledere og medarbeidere er en betingelse for at utviklende personaltiltak skal forbedre de ansattes prestasjoner, fremholder Kuvaas.

Tok tempen på organisasjonen

Bård Kuvaas opererer med fire faktorer for å måle kvaliteten på organisasjonens klima (forholdet mellom ansatte og organisasjonen):

1) Den ansatte opplever støtte fra organisasjonen. Hun/han opplever at arbeidet verdsettes, og at organisasjonen bryr seg.

2) Den ansatte føler lojalitet og en forpliktelse i forhold til organisasjon. Hun/han trives og identifiserer seg med organisasjonen.

3) Rutiner og prosedyrer oppleves som rettferdige.

4) De ansatte opplever likebehandling og rettferdighet i hvordan behandles av nærmeste leder.

Kuvaas intervjuet mellom fem og 20 personer i hver av organisasjonene. Svarene fra de som jobbet i samme organisasjon, var sammenfallende på spørsmål om kvaliteten på relasjonen mellom ansatte og organisasjonen.

Alle HR-tiltak har gode intensjoner. Mange organisasjoner investerer i utviklende personaltiltak for å skape bedre klima på arbeidsplassen. Det er ikke nødvendigvis lurt.


“Velmente personaltiltak kan svekke ansattes prestasjoner hvis klimaet på jobben oppleves dårlig.”

Dersom relasjonene mellom de ansatte og organisasjonen oppleves som dårlige, vil velmente personaltiltak kunne svekke de ansattes arbeidsprestasjoner, påviser BI-forskeren.

- Derfor vil det kunne slå galt ut å bruke HR-tiltak som kortsiktige stunt for å forbedre relasjonen mellom organisasjon og ansatte. Det stiller seg annerledes om målet er å utvikle langsiktige gode relasjoner, sier han.

Mindre gjennomtrekk

Uavhengig av om klimaet oppleves som godt eller dårlig, vil utviklende HR-tiltak kunne bidra til mindre gjennomtrekk i virksomheten, altså at færre ønsker å slutte.

- Det viser seg at det er lettere å påvirke de ansattes intensjoner om slutte enn det er å forbedre arbeidsprestasjonene til ansatte som har et dårlig forhold til organisasjonen, fremholder Bård Kuvaas.

Han vil på bakgrunn av forskningsstudien gi to råd til organisasjoner:

1) HR-strategien må støtte opp under organisasjonens overordnede strategi.

2) Organisasjonen må passe på at det er god konsistens mellom HR-tiltak og andre tiltak i organisasjonen. Helst skal tiltakene støtte opp under og forsterke hverandre.

Referanse:

Kuvaas, Bård (2007): An Exploration of How the Employee-Organization Relationship Affects the Linkage Between Perception of Developmental Human Resource Practices and Employee Outcomes, Journal of Management Studies, publisert online juni 2007.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Hvordan kan du forberede deg til framtidas arbeidsliv? I denne podcasten gir to eksperter sine råd til både kommende og eksisterende arbeidstakere. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Mange sier «du» når de egentlig snakker om seg selv. Det kan hjelpe oss med å bearbeide vanskelige opplevelser. Men det egner seg ikke i terapirommet.

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.