Samferdsel

Bilveiene hemmer bjørnens vandringer mer enn tidligere antatt.

Forsøk er i gang i Stavanger, men lovverket står fortsatt i veien for ordinær drift. Regjeringen vil trolig gi grønt lys for førerløse busser i løpet av året.

Forskeren forteller:

Et nytt verktøy gjør det mulig å regne ut hva vi bør gjøre hvis det skjer en ny oljeulykke i Oslofjorden.