Røyking

For første gang på 15 år er det betydelig flere amerikanere som klarer å slutte å røyke enn før. Forskerne gir e-sigaretter æren.

De som er mye utendørs i ungdomstiden, har nesten halvert risiko for å bli rammet av multippel sklerose (MS) senere, viser ny, norsk studie.

Stor, svensk studie viser at de som snuser ikke rammes mer av bukspyttkjertelkreft enn andre. – Nå må myndighetene dempe advarslene til befolkningen, mener forskningsleder ved Folkehelseinstituttet.

Norske sigarettpakker får snart et standardisert utseende, men forskningen har ikke slått fast at det virker.

Terapi kan trolig få flere til å lykkes med å slutte å røyke. Det viser en gjennomgang av flere studier om røykeslutt.