Røyking

De som er mye utendørs i ungdomstiden, har nesten halvert risiko for å bli rammet av multippel sklerose (MS) senere, viser ny, norsk studie.

Stor, svensk studie viser at de som snuser ikke rammes mer av bukspyttkjertelkreft enn andre. – Nå må myndighetene dempe advarslene til befolkningen, mener forskningsleder ved Folkehelseinstituttet.

Norske sigarettpakker får snart et standardisert utseende, men forskningen har ikke slått fast at det virker.

Terapi kan trolig få flere til å lykkes med å slutte å røyke. Det viser en gjennomgang av flere studier om røykeslutt.

Befolkningsveksten får skylden for at det er flere røykere i verden i dag enn i 1990, selv om mange land opplever at røyking er blitt mindre populært.