Rovdyr

Ny forskning viser at menneskelig jakt gjør at bjørnene endrer spisevanene sine.

Ulvestammen i Finland ser ut til å være redusert med en firedel, viser nye tall fra finske Naturresursinstitutet.

Det finnes ingen vitenskapelige bevis for at elektriske gjerder beskytter sauen mot rovdyr, viser en oppsummering av forskning. 

mystiske menneskeetere

Matmangel har fått skylda for at løvene i Tsavo fråtset i menneskekjøtt på slutten av 1800-tallet. Tanngarden deres forteller kanskje en annen historie.

Det er 6–11 flere ulver i Norge i år enn i fjor fordi Slettåsflokken har utvidet reviret, viser en ny statusrapport.