Rovdyr

mystiske menneskeetere

Matmangel har fått skylda for at løvene i Tsavo fråtset i menneskekjøtt på slutten av 1800-tallet. Tanngarden deres forteller kanskje en annen historie.

Det er 6–11 flere ulver i Norge i år enn i fjor fordi Slettåsflokken har utvidet reviret, viser en ny statusrapport.

Ulvene kommer nærmere hus etter mørkets frambrudd. Det viser forskning basert på GPS-senderne dyrene nylig fikk på seg.

Når bjørnen våkner fra dvalen i mars, vil den ha kjøtt. Da blir den en direkte konkurrent til ulven i kampen om mat, ser forskere nå i flere land.

Fra NIBIO

Ulven er antakelig delvis ansvarlig for den jevne nedgangen i elgbestanden på deler av Østlandet. Det gir tapte inntekter for skogeiere.