Romforskning

Første spadetak er tatt for det som blir verdens kraftigste observatorium for å studere stråling fra rommet. Norge deltar, ihvertfall i startfasen.

Et solsystem som ikke ligner noe annet vi tidligere har sett.

Vi kan ikke se lyset med det blotte øye fra jorden, men det kan sees fra verdensrommet. Lyset hjelper forskerne med å måle temperaturen i atmosfæren over Arktis.

Fem firmaer er klare til å sende en robot til månen i år. De satser på å vinne en premie på 20 millioner dollar i konkurransen Google Lunar X Prize, men det krever romraketter som kan frakte dem dit.

Vi blir mer og mer avhengig av tjenester i verdensrommet. Hvis vi får mindre tilgang, får det store konsekvenser for hverdagen vår, ifølge ny rapport.