Romforskning

Var det én kjempekollisjon eller mange små som skapte månen?

Her får du en kort oppsummering av romåret 2016 og de viktigste hendelsene fra Norsk romsenter.    

Fra Falcon-rakettens myklanding på plattform til eksplosjon på startrampen – triumfer og tilbakeslag preget romåret som gikk.

Fra SINTEF

Norske forskere undersøker hvordan slangeroboter kan utforske kometer, finne boplasser på månen og reparere ting på romstasjonen.

Europas nye romfartssjef vil bygge landsby på månen. Norge slåss for værsatellittene. Vi snakker med Terje Wahl ved Norsk romsenter om de store drømmene om verdensrommet.