Romfart

Fem firmaer er klare til å sende en robot til månen i år. De satser på å vinne en premie på 20 millioner dollar i konkurransen Google Lunar X Prize, men det krever romraketter som kan frakte dem dit.

Vi blir mer og mer avhengig av tjenester i verdensrommet. Hvis vi får mindre tilgang, får det store konsekvenser for hverdagen vår, ifølge ny rapport. 

Her får du en kort oppsummering av romåret 2016 og de viktigste hendelsene fra Norsk romsenter.    

Satellitter sender oss GPS-signaler, som skip og fly navigerer etter. Men signalene møter mange forstyrrelser på veien til jorda. Nå samarbeider norske og japanske forskere om å bedre sikkerheten.

Fra Falcon-rakettens myklanding på plattform til eksplosjon på startrampen – triumfer og tilbakeslag preget romåret som gikk.