Romfart

Her får du en kort oppsummering av romåret 2016 og de viktigste hendelsene fra Norsk romsenter.    

Satellitter sender oss GPS-signaler, som skip og fly navigerer etter. Men signalene møter mange forstyrrelser på veien til jorda. Nå samarbeider norske og japanske forskere om å bedre sikkerheten.

Fra Falcon-rakettens myklanding på plattform til eksplosjon på startrampen – triumfer og tilbakeslag preget romåret som gikk.

Forskeren forteller:

Snøskredvarslingen i Norge mangler i dag data om skred som har gått. Forskere ved Norut har utviklet en metode som automatisk kartlegger snøskred ved hjelp av satellittbilder.

Fra SINTEF

Norske forskere undersøker hvordan slangeroboter kan utforske kometer, finne boplasser på månen og reparere ting på romstasjonen.