Religionshistorie

Gjennom mange hundre år forsøkte det norske samfunnet å stanse forbryteres vei til Paradiset.

Tekstar i Bibelen har blitt brukte som argument for antijødiske haldningar. Men det heile byggjer på ei stor misforståing, meiner teologiprofessor.

Spør en forsker:

På denne tiden feirer vi at Jesus ble født. Men hvilke beviser finnes for at han levde, vil en leser vite. Vi ser på de historiske kildene.

Forskeren forteller:

Tirsdag 13. desember feirer vi Luciadagen med ferskt bakverk, mild sang, hvite klær og lyskrans på hodet. Men i gamle dager var det Lussi Langnatt, da dyrene kunne snakke og du ikke skulle gå i fjøset.

Nå skal forskere undersøke kirkekunsten med laser og røntgen for å finne ut av det opprinnelige utseendet og hvordan de gamle kunstnerne jobbet.