Religion

Ny rapport om bibelbruk gir svar.

nikabforbud

– Det er vår frykt for nikab som hindrer kommunikasjon, ikke plagget i seg selv, mener forsker.

Protestantiske kirker har framstilt Jesu mor som en stille og lydig kvinne. Bildet som ble tegnet av henne i oldtidens Konstantinopel, var stikk motsatt.

Vi kan ha oversett en stor feilkilde i registerstudier på effekten av religion. Det er mener forskere på bakgrunn av en studie av 3000 danske tvillinger. Vær forsiktig med for skarpe konklusjoner, sier to andre forskere.

Noen typer salt er tilsatt jod, som er viktig for helsa vår. Men hvis saltet har stått i skapet lenge, er det kanskje ikke noe jod igjen.