Radioaktivitet

I dag har nye eneboliger i Norge bare halvparten så mye radon som i 2008. Hovedårsaken er strenge byggekrav.

Fra Nofima

Etterspørselen etter tare øker både i Norge og i resten av verden, men hva er det som gjør tare lett å selge og god å spise? Det prøver forskerne å finne ut av.

Institutt for energiteknikk lagrer flytende radioaktivt avfall i Himdalen i Akershus i strid med regelverket. Statens strålevern vurderer politianmeldelse.

Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden hadde et utslipp av radioaktivt jod mandag. Reaktoren er nå hermetisk lukket og utslippet stoppet.

Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden hadde et utslipp av radioaktivt jod mandag. Utslippet skal være lite, ifølge Statens strålevern.